HÌNH ẢNH THỰC TẾ

HỌC VIÊN

Ảnh thực tế của học viên học tại trung tâm.

Sân bãi

Sân bãi được xây dựng mới, đạt tiêu chuẩn theo quy định sân bãi dành cho các bằng lái B2, C, D, E.

Xe tập lái

Xe được đầu tư mua mới hoàn toàn, đảm bảo  1 học viên/ 1 xe.